1998 Worlds – Riga, Latvia

PR24 Results
PlaceNameCountryQualFinal
1Fyhr/FyhrFIN5.0501249.80
2Rage-Ragis/PodosinovixLV5.4331248.00
3Recek/HorkyCZ5.2971236.50
4Ruks/TaurinsLV5.5371206.60
5Korec/KarlikCZ5.3291195.55
6Rautama/KairistolaFIN4.7981169.95
7Vliksne/ZunnaLV5.2731158.90
8Nabokins-FrelihsLV5.3251146.40
9Duburs/KirsteinsLV5.4831144.55
10Poledna/PekkawenFZ/FIN5.3231118.60
11Jecsevics/RaisysLV/LT5.5121081.30
12Ostvalds/OrlovskisLV5.7731071.60
13Kovalenko/IskanderovUKR6.3671055.05
14Novackova/KrcilCZ5.0601054.40
15Nemira/LeonavicusLT1046.70
16Gross/SvalbeLV5.8411031.90
17Kundzins/ViestursLV5.0771018.70
18Romeiko/SalminsLV5.769994.95
19Ekman/LjungdahlSWE5.017994.60
20Viira/TammeEST6.207987.65
21Skalsky/RudzitisCZ/LV965.55
22Dolzanski/PerlovRUS6.381946.50
23Sedih/AnrijashenkovRUS6.208923.80
24Junuswov/SarjarovRUS4.914890.40
25Holopov/AhmedinovRUS6.321816.30
26Lapitko/KarmovRUS/KAZ6.151815.05
27Staroselsky/JarosevicRUS5.880766.30
28Shibajev/SarjarovRUS6.871578.15
29Viira/MurikEST5.720490.00

ES32 F1 Results
PositionNameCountryQualQfinalSfinalFinal
1HorkyCZ5.209343.35436.45
2PolednaCZ5.222339.85430.35
3KorecCZ5.313342.65425.90
4RecekCZ5.080332.10411.75
5KarlikCZ8.293228.08322.10409.40
6Rage-RagisLV5.596212.95325.10394.35
7KrcilCZ5.981218.40311.35393.00
8TaurinsLV5.709217.85309.55383.35
9RuksLV5.998217.40308.20
10RyhrFIN6.062215.40307.70
11NabokinsLV5.630230.85304.60
12NovackovaCZ5.870223.55303.80
13EkmanSWE5.853215.05299.10
14SkalskyCA5.732197.35284.35
15SvalbeLV6.344185.55278.90
16JunosovRUS6.120183.00277.95
17ViksneLV5.873201.05277.60
18FyhrFIN5.455244.15269.00
19PodosinovixLV5.411238.65265.70
20SpricisLV6.302190.45264.40
21LjungdahlSWE9.110189.40262.80
22RomeikoLV6.805185.60261.55
23ZunnaLV6.390190.50247.20
24AhmetdinovRUS6.432175.90162.00
25PerlovRUS6.294170.00
26RautamaFIN8.227169.05
27LapitkoKAZ6.955166.90
28StaroselskyRUS6.675160.75
29JarosevicRUS10.276151.00

ES32 Results
PositionNameCountryQualQfinalSfinalFinal
1FyhrFIN4.697265.70382.25470.00
2KorecCZ4.588362.40462.00
3HorkyCZ4.527370.70449.00
4FyhrFIN4.666377.65432.00
5RecekCZ4.753226.90360.65429.00
6PodosinoviksLV4.915246.10356.10408.00
7KarlikCZ4.790232.80348.60365.00
8PolednaCZ4.649370.10302.00
9RuksLV5.079253.80346.35
10KrcilCZ5.012259.70339.50
11Rage-RagisLV5.406230.45337.80
12RuautamaFIN5.062228.70332.75
13ovackovaCZ5.018259.90330.90
14TammeEST4.948233.00328.40
15EkmanSWE5.282242.70328.35
16LeonaviciusLT5.123229.00326.15
17KirsteinsLV5.001250.70317.00
18PerlovRUS5.499226.50314.65
19PekkanenFIN5.330226.40306.25
20ViksneLV5.517239.40305.35
21ViiraEST5.197224.45297.10
22SpicisLV5.333226.65296.85
23OrlovskiaLV5.271225.00269.80
24NemiraLT5.130246.10146.00
25OstvaldsLV3.518223.35
26KovaljenkoUKR5.481223.15
27AhmetdinovRUS5.374220.65
28RaisysLT5.987217.10
29DolzanskijRUS10.572215.65
30KaramovRUS6.033213.65
31SkalskySCZ5.622212.35
32JeksevicsLV6.307210.10
33SvalbeLV5.659206.00
34ZunnaLV5.393204.15
35KairislolaFIN5.641201.80
36BerraSWE5.616201.50
37HolopovRUS6.280193.65
38LapitkoKAZ5.829192.40
39SedihRUS9.063187.65
40RomeikoLV5.591186.10
41KuchinskijUKR6.018185.45
42PijuteUKR6.607180.55
43SteimasenkoUKR6.606163.10
44ShibajevRUS19.878121.45

ES24 Results
PositionNameCountryQualifyQfinalSfinalFinal
1HorkyCZ4.103301.40441.55560.35
2KorecCZ3.871436.65553.20
3PolednaCZ4.181322.55429.20547.15
4FyhrFIN3.956416.05536.15
5RecekCZ3.833422.75529.00
6FyhrFIN3.976428.70513.00
7RuksLV4.396298.95398.00481.70
8Rage-RagisLV4.534257.60405.05167.00
9NovackovaCZ4.332278.65390.35
10RautamaFIN4.159291.55390.05
11EkmanSWE4.040273.60389..05
12KrcilCZ4.543263.35368.40
13LeonavicusLT4.479282.35366.10
14KarlikCZ288.10364.90
15TammeEST4.281260.05364.70
16KairistelaFIN3.985279.45363.75
17ViksneLV4.696258.25353.00
18PodosinovixLV4.445276.65349.75
19OstvaldsLV4.284266.15338.75
20FreilihsLV4.511257.85330.35
21RaisysLT4.465262.75327.35
22KuropijUKR4.718260.35317.60
23KristeinsLV4.632253.80246.00
24ViestursLV4.728247.6064.00
25PekkanenFIN4.752245.50
26ZunnaLV4.751244.70
27ViiraEST4.311244.00
28DubursLV4.704242.02
29JeksevicsLV4.621240.25
30BerraSWE4.958238.65
31GrossLV4.911236.10
32DolzanskijRUS4.773229.10
33SkalskyCZ4.969227.90
34AhmetdinovRUS4.539225.45
35PericvRUS4.963222.10
36KundzinsLV9.327221.70
37MurikEST4.846217.85
38LidumsLV5.397217.70
39JarosevicRUS5.772217.55
40OrlovskisLV4.688210.90
41NemiraLT4.605197.00
42SarjarovRUS5.963194.90
43StaroselskijRUS5.598190.15
44LapitkoKAZ5.432190.15
45AndrijasienkovRUS5.161172.55
46SlepkoLV4.967141.80
47ShibajevRUS5.943107.00
48RomikoLV4.79858.00
49JunuscvRUS4.7188.00
Scroll to Top